top of page

Våra kundvillkor

Kundvillkor för dig som yoga och har köpt värdekort hos My Soul Yoga/Yoga Västerut AB

 

§ 1. Värdekort 

Samtliga värdekort är personliga och får inte överlåtas till någon annan. Meddela oss på My Soul Yoga om du ändrar namn, email, telefonnummer eller andra lämnade uppgifter. Avbokning av pass som sker senare än fyra timmar innan passet debiteras med 100 kr. Avgiften faktureras eller dras direkt från ditt kort.  
 

§ 2. Åldersgränser

Det året du fyller 12 år får du träna utan vuxens sällskap på våra pass. I sällskap med utsedd vuxen får du träna från och med att din målsman anser det vara lämpligt. För medlemmar yngre än 18 år är målsman ansvarig för att aktuella regler efterföljs. 


§ 3. Betalning 

Betalning sker i första hand med betalkort i Wondr när du registretat dig där som kund. 


§ 4. Frysning och överlåtelse av värdekort

Du kan frysa ditt kort mot uppvisande av läkarintyg eller vid studier på annan ort (max 12 månader). Studieintyg krävs. Ditt träningskort får ej överlåtas till någon annan. Du kan frysa från dagen du meddelar oss.
 

§ 5. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta på MSY:s klasser.  Men en lärare har rätt att skicka hem deltagare som påvisar symptom på sjukdom.


§ 6. Uppförande & ordningsregler

Det åligger dig, som medlem, att följa My Soul Yogas regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning. 
 

Regler

 • Ditt värdekort är personligt och får inte missbrukas eller användas av någon annan. 

 • Hot, högljuddhet eller uppträdande som kan upplevas kränkande tillåts inte.

 • Om du vill fotografera, videofilma eller göra annan upptagning av bild och ljud, måste du först be om tillåtelse av ägarna. 

 • Vid stöld, skadegörelse och annan brottslighet görs polisanmälan.

 • Vid utebliven betalning har My Soul Yoga rätt att neka dig att delta i klasser

 • Vår lokal är drogfri. Vi förbehåller oss rätten att neka till deltagande om man använder droger eller uppvisar berusat tillstånd i våra lokaler. 
  Om ovanstående punkter ej efterföljs kan du erhålla en varning och får då, under en månads tid, uppvisa att du kan efterfölja dessa. Om ovanstående punkter beträdes gravt riskerar du avstängning. Avstängning kan ske om du fotar eller filmar utan tillåtelse, bevittnas stjäla, om du kommer drogpåverkad till studion, om du uppträder hotande eller om du bevittnas trakassera någon. Detta beslut tas enhälligt av ägarna till My Soul Yogas verksamhet. 


Ordningsregler

 • Respektera vår studio och andra yogisar genom att hålla låg ljudnivå, komma i tid och inte störa under klasserna. Observera att varje enskild instruktör själv bestämmer huruvida det är okej att komma in sent till klassen eller inte.

 • Vi talar lågmält under pågående klass och tar ansvar för att inte störa pågående verksamhet. 

 • Mobiltelefoner hålls avstängda under klasserna. 

 • Vi ser till att lämna tillbaka material i salarna på samma ställe där vi tog dem och i samma skick, använd gärna mattrengöring efter klasserna. Ifall något skulle gått sönder meddelas reception eller instruktör om detta.

 • Lämnar toaletter och duschar i sådant skick som du vill finna dem. 

 • Du ansvarar själv för dina värdesaker och ser till att inte lämna något av stort värde i våra omklädningsrum. Det är okej att ta med värdesaker in i yogasalarna och lägga längst bak under klassen. Vi låser alltid ytterdörren under passet.

 

 

Information/kommunikation

 • Vi informerar om förändringar i verksamheten genom webbsida, Facebook, Instagram och/eller i vissa fall epost eller sms. Du som kund ansvarar för att hålla koll i våra kanaler före pass för eventuella förändringar.

 • My Soul Yogas schema finns alltid på hemsidan. 

 • Instruktören är på plats senast 15 min före klassen. 

 • Om du ej avbokar klassen senast 4 timmar debiteras du 100 kr. 

 • När du praktiserar yoga på My Soul Yoga behöver du ha din egen olycksfallsförsäkring  eller hemförsäkring för att täcka olyckor på studion. Vi har en ansvarsförsäkring via Trygg hansa.

 • Du når oss info@mysoulyoga.se

 

§ 7. Praktiska ändringar

My Soul Yoga förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för yogaklasser. Omfattande ändringar kommer att meddelas via nyhetsbrev, hemsidan, Facebook och Instagram. Akuta ändringar meddelas via Facebook, Instagram och mail.
 

§ 8. Ångerrätt 

Du, som privatperson, har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp via internet inom 14 dagar efter genomfört köp. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta info@mysoulyoga.se. Ångrat köp behöver alltid bekräftas skriftligen via mail till oss. 
 

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts. Detta gäller ej vid anmälan till workshops eller retreats enligt följande undantag i Distansavtalslagen: “Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. /…../ Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel kulturevent eller fotbollsmatcher.”

Påbörjade värdekort återbetalas ej. 
 

§ 9. Avbokningspolicy kurser, workshops, retreats samt ordinarie klasser

När du anmäler dig till kurser, workshops eller retreats som hålls på My Soul Yoga eller i Yoga Västeruts regi är din anmälan bindande. Din plats bekräftas genom ett bekräftelsemail.


Vid avbokning för yogaklasser gäller följande:

 • Yogaklasser avbokas senast 4 timmar före klassen börjar. Sen avbokning debiteras med med ett klipp för den som har klippkort och med 100 kr för övriga. Klippet dras automatiskt och hundra kr blir en avgift i Wondr.
  Du kan avboka platsen senast 1 timme innan för kunna ge plats till någon annan som vill gå.

Vid avbokning för flerdagsretreats gäller följande, om inget annat anges specifikt vid varje enskilt event:

 

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om My Soul Yogas kunder behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Som kund kan du alltid få information om vilka uppgifter som behandlas av MSY. Våra medlemmar kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Våra medlemmar har rätt att vända sig till MSY och be att uppgifter som avser hen raderas om de inte är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om överträdelse av våra ordningsregler begås kan kunden bli permanent spärrad. Detta kan medföra att vi sparar nödvändiga uppgifter.

Uppgifter om MSY:s medlemmar lämnas inte ut till tredje part om det inte är nödvändigt till följd av lagstadgad skyldighet eller för att tillhandahålla tjänster till medlemmen som t.ex. tryck och distribution av marknadsföring.

My Soul Yoga förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Medlemmarna kommer då att bli informerade om detta.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Exempelvis när du köper ett värdekort, när du kontaktar oss, när du använder vår webbsida, eller någon annan av MSY:s tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

• Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.

• Information om hur du interagerar med My Soul Yoga - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från My Soul Yoga.

• Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

bottom of page